در انتظار مجوز سازمان غذا و دارو/واکسن اسپوتنیک تولید تحت لیسانس؛ آماده ورود به بازار ایران

مدیرعامل شرکت اکتوورکو گفت: اواخر مرداد ۱۴۰۰ پرونده کامل واکسن اسپوتنیک را به سازمان غذا و دارو ارجاع دادیم. یک سری اطلاعات اضافه خواستند که مجددا ارسال شد. سه بچ اول صنعتی این واکسن ساخته شده و اطلاعات آن در اختیار سازمان غذا و دارو قرار گرفته است. امیدواریم ظرف ۲ یا ۳ هفته آینده تائیدیه نهایی سازمان غذا و دارو را کسب کنیم

رضا مستوفی افزود: نزدیک به دو ماه است که اطلاعات کامل این واکسن را در اختیار سازمان غذا و دارو قرار داده‌ایم و گفته می‌شود در حال بررسی است. از طرفی با توجه به اینکه بازار داخلی با واردات واکسن‌های مختلف اشباع شد، برای مجوز اضطراری اقدام نکردیم و تصمیم گرفتیم روال عادی ثبت دارو انجام شود. به محض اینکه تائیدیه نهایی سازمان غذا و دارو را بگیریم واکسن اسپوتنیک برای ورود به بازار کشور آماده است

فراپژوهش