فقط بررسی دو مدرک برای صدور مجوز مصرف واکسن اسپوتنیک لایت تولید اکتوور باقیمانده است

حیدر محمدی مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در گفت‌وگو با اشاره به اینکه مجوزی که سازمان غذا و دارو به واکسن اسپوتنیک لایت تولید روسیه داده با مجوزی که قرار است به واکسن اسپوتنیک لایت تولید تحت لیسانس روسیه در ایران (شرکت اکتوور) داده شود، متفاوت است، گفت: برای اینکه این مجوز را بدهیم، یک سری مستندات از شرکت اکتوور خواستیم که این شرکت مستندات را برای تائید به روسیه ارسال کرده تا پس از تائید به ما ارائه کند. فقط دو مورد از مستندات شامل پایداری و مقایسه‌پذیری برای تائید اسپوتنیک لایت تولید تحت لیسانس روسیه در ایران باقیمانده است. در زمینه مقایسه‌پذیری باید اثبات شود واکسنی که در ایران تولید می‌شود با واکسنی که در روسیه تولید می‌شود و مجوز دارد، مشابه است و در زمینه پایداری هم ارائه تست پایداری حداقل سه ماهه موردنیاز است تا به این واکسن مجوز مصرف اضطراری را در ایران بدهیم

فراپژوهش