تست واکسن اسپایکوژن روی کودکان در صورت تائید وزارت بهداشت

پیام طبرسی محقق اصلی مطالعاتی واکسن اسپایکوژن گفت: پروپوزالی را برای تست واکسن اسپایکوژن روی کودکان (12 تا 18 سال) به وزارت بهداشت ارائه کردیم که هنوز به تصویب نرسیده و به محض تائید تست را آغاز می‌کنیم

گفتنی است واکسن اسپایکوژن برای تزریق به افراد 18 سال به بالا مجوز مصرف اورژانسی سازمان غذا و دارو را دریافت کرده است و براساس اعلام وزارت بهداشت قرار است از هفته آینده توزیع این واکسن در مراکز واکسیناسیون سراسر کشور آغاز شود

فراپژوهش