هزینه 1/5 میلیارد دلاری برای واردات واکسن کرونا

علی صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی گفت: در هفت ماهه امسال 9/5 میلیارد دلار ارز به کالا‌های اساسی اختصاص داده و معامله شده است و در این خصوص با توجه به مجوز‌های جداگانه‌ای که داشتیم حدود 1/5 میلیارد دلار بیش از مصوبه مجلس به کالا‌های اساسی ارز 4200 تومانی اختصاص دادیم. 1/5 میلیارد دلار نیز افزون بر ارز تخصیصی به کالا‌های اساسی، برای واردات واکسن پرداخت کرده‌ایم

فراپژوهش