وقتی دیدیم تولید کافی نیست، نسبت به واردات واکسن اقدام کردیم

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی به توضیحاتی درباره اظهارات خود در برنامه تهران ۲۰ شبکه تهران پرداخت و گفت: یکشنبه شب برنامه تلویزیونی تهران ۲۰ پخش شد و درخواست حضور اینجانب نیز مطرح بود که موفق نشدم و به صورت تلفنی پاسخگوی برخی سوالات بودم اما مطالبی غیرواقع مطرح شد که لازم است توضیحاتی ارائه کنم

حسین وطن‌پور افزود: گفتم منتظر تحقق وعده‌های تولیدکنندگان داخلی برای برنامه واکسیناسیون کشوری نماندیم. در کمیته ملی واکسن، آغاز برنامه واکسیناسیون کشوری در اولویت بوده لذا با رصد میزان تولید و تحویل تولیدکنندگان داخلی، نسبت به تامین واکسن از خارج اقدام شد

وی گفت: تاکید مکرر کردیم که کمیته ملی واکسن کرونا، یک واحد اجرایی برای پیگیری امور تامین واکسن نیست و صرفا نظارت بر روند تولید توسط تولیدکنندگان داخلی و میزان واردات را رصد و تنظیم می‌کند بنابراین پیگیری سایر موارد از حیطه کمیته ملی واکسن کرونا خارج است

فراپژوهش