فایزر اجازه داد فرم ژنریک داروی کرونای پکسلووید برای ۹۵ کشور فقیر تولید شود

 

فایزر روز سه‌شنبه اعلام کرد که براساس توافق با گروه MPP به شرکت‌های ژنریک‌ساز اجازه خواهد داد تا داروی آزمایشی خوراکی ضد ویروس کرونای این شرکت به نام پکسلووید را برای ۹۵ کشور با درآمد کم و متوسط تولید کنند. این کشورها حدود ۵۳% جمعیت جهان را شامل می‌شوند

توافق بین فایزر و MPP اجازه خواهد داد تا MPP که از پشتیبانی سازمان ملل متحد برخوردار است، به شرکت‌های ژنریک‌ساز واجد شرایط برای تولید فرم‌های ژنریک داروی PF-07321332 مجوز بدهد

فایزر حق امتیازی بابت فروش به کشورهای کم‌درآمد نخواهد نگرفت. فایزر از دیگر کشورهای مشمول این توافق نیز تا زمانی که کرونا یک موقعیت اورژانسی بهداشت عمومی باشد، حق امتیاز نخواهد گرفت

فایزر گفته که داروی آزمایشی این شرکت در ترکیب با داروی HIV ریتوناویر تا ۸۹% خطر بستری یا مرگ را در بزرگسالان در معرض خطر کرونای شدید کاهش داده است

پیشتر نیز شرکت مرک&کو در تصمیمی مشابه برای تولید فرم‌های ژنریک داروی مولنوپیراویر به توافق رسیده بود

فراپژوهش