توصیه جدید کمیته ملی واکسن ایران: افراد بالای ۱۸ سال باید دوز تقویتی واکسن کرونا را تزریق کنند

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: طبق تاکید کمیته ملی واکسن کشور در جلسه روز دوشنبه اول آذر ماه، افراد بالای ۱۸ سال به شرط اینکه از نوبت دوم تزریق واکسن آنها حداقل ۴ ماه گذشته باشد، باید دوز سوم را دریافت کنند

محمدمهدی گویا افزود: این موضوع از سوی کمیته به مسوولان مربوطه توصیه شده است تا در صورت فراهم شدن شرایط و امکانات این کار با برنامه‌ریزی مناسب و با اولویت‌بندی گروه‌های سنی انجام شود

وی گفت: حدود یک ماهی است که تزریق دوز سوم در کشور آغاز شده است و تاکنون ۷۵۰ هزار دوز تقویتی واکسن کرونا تزریق شده است. بیشتر این تعداد واکسن به کادر بهداشتی و درمانی کشور تزریق شده است و در ادامه این کار تصمیم گرفته شده بود که گروه سنی بالای ۶۰ سال حتما دوز سوم را دریافت کنند

فراپژوهش