هفت توصیه WHO به مردم برای کاهش شیوع اُمیکرون

سازمان جهانی بهداشت (WHO) به منظور کاهش شیوع واریانت جدید و نگران‌کننده ویروس کرونا به نام اُمیکرون، توصیه‌های را خطاب به مردم ارائه کرد که این توصیه‌ها قبلا نیز بارها درباره دیگر واریانت‌های ویروس کرونا ارائه شده بودند

رعایت فاصله فیزیکی دستکم یک متری از دیگران

زدن ماسک به شکل مناسب

باز کردن پنجره‌ها به منظور بهبود تهویه هوا

دوری از امکان شلوغ یا امکان با تهویه هوای نامناسب

شستن مداوم دست‌ها

در آرنج یا دستمال سرفه یا عطسه کنید

وقتی نوبتتان شد، واکسن بزنید

فراپژوهش