توصیه WHO: نباید از پلاسمادرمانی برای بیماران کرونا استفاده کرد

گروه توسعه گایدلاین سازمان جهانی بهداشت (WHO) متشکل از کارشناسان بین‌المللی اعلام کرد که استفاده از روش پلاسمادرمانی (CP) برای بیماران مبتلا به کرونا توصیه نمی‌شود

با وجود امیدواری اولیه، شواهد فعلی نشان می‌دهد که استفاده از روش پلاسمادرمانی نه نرخ بقای بیماران کرونا را بهبود می‌بخشد و نه نیاز به تهویه مکانیکی را کاهش می‌دهد و استفاده از این روش پرهزینه‌ و زمان‌بر است

براین اساس، WHO قویا علیه استفاده از CP در بیماران مبتلا به بیماری غیر شدید کرونا توصیه کرده است و علیه استفاده از CP در بیماران مبتلا به نوع شدید و بحرانی کرونا نیز توصیه کرده است

فراپژوهش