اتحادیه اروپا واکسن کرونای نواوکس را تائید کرد

اتحادیه اروپا روز دوشنبه مصرف واکسن کرونای نواوکس را برای افراد ۱۸ سال به بالا تائید کرد. این واکسن پنجمین واکسن کرونای تائید شده در اتحادیه اروپا است

براساس اعلام آژانس داروهای اروپا (EMA)، داده‌های دو مطالعه بالینی بزرگ نشان داده که این واکسن اثربخشی حدود ۹۰ درصدی دارد، اگرچه داده‌های اثربخشی این واکسن علیه برخی واریانت‌های نگران‌کننده مانند اُمیکرون محدود است

پیشتر کمیته داروهای انسانی EMA پس از ارزیابی کامل اعلام کرد که داده‌های واکسن کرونای نواوکس قوی است و معیارهای اتحادیه اروپا برای اثربخشی، ایمنی و کیفیت را برآورده می‌کند

نواوکس گفته که از ماه ژانویه تحویل واکسن به ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا را آغاز می‌کند. نواوکس قراردادی برای تحویل تا ۲۰۰ میلیون دوز واکسن کرونا به اتحادیه اروپا دارد

سازمان جهانی بهداشت (WHO) روز جمعه واکسن کرونای نواوکس را که توسط سرم انستیتو هند تولید می‌شود در فهرست مصرف اورژانسی خود داد

فراپژوهش