کاهش فاصله زمانی تزریق دوز تقویتی با دوز دوم واکسن کرونا به ۳ ماه در آلمان

کمیته مشورتی واکسن آلمان (STIKO) روز سه‌شنبه و در پی نگرانی از شیوع واریانت اُمیکرون توصیه کرد که فاصله زمانی بین تزریق دوز دوم واکسن کرونا و دوز تقویتی در این کشور از ۶ به ۳ ماه کاهش یابد

براساس توصیه این کمیته، هر فرد بالای ۱۸ سال در آلمان باید یک دوز تقویتی را با استفاده از یک واکسن mRNA سه ماه پس از تکمیل واکسیناسیون خود با دو دوز واکسن، تزریق کند. این فاصله قبلا ۶ ماه توصیه شده بود. برای واکسن جانسون و جانسون، فاصله تزریق دوز تقویتی با واکسن اصلی، همان ۴ هفته باقی ماند

همچنین براساس توصیه STIKO همه افراد ۱۲ سال به بالا در آلمان که مبتلا به ویروس کرونا شده‌اند باید دستکم یک دوز واکسن را حداقل ۳ ماه پس از بهبودی تزریق کنند. این فاصله قبلا ۶ ماه توصیه شده بود

فراپژوهش