آمریکا مجوز مصرف نخستین داروی خوراکی کرونا را صادر کرد

سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) مجوز مصرف اورژانسی داروی خوراکی پکسلووید شرکت فایزر را برای درمان نوع خفیف تا متوسط ویروس کرونا در افراد ۱۲ سال به بالا با حداقل وزن ۴۰ کیلوگرم و کسانی که در معرض خطر پیشرفت بیماری به سمت نوع شدید آن و بستری و مرگ ناشی از این بیماری هستند، صادر کرد

این دارو با نسخه قابل مصرف است و مصرف آن باید بلافاصله پس از تشخیص ابتلا به کرونا و طی ۵ روز نخست بروز علائم آغاز شود

فراپژوهش