هنوز برای قضاوت درباره "دلمیکرون" زود است/شناسایی ۲۶ مورد قطعی ابتلا به اُمیکرون در کشور تاکنون

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امروز در نشستی خبری درباره احتمال شیوع واریانت ترکیبی دلمیکرون (دلتا+اُمیکرون) در ایران توضیح داد: درباره سویه دلمیکرون آنچه که تاکنون مطرح شده است، این بوده که مواردی از یک سویه جدید مشاهده شده است که هم موتاسیون‌های مشکوک به اُمیکرون روی آن مشاهده شده و هم موتاسیون‌های سویه دلتا. فعلا قضاوت درباره این سویه جدید بسیار زود است و قطعی نیست و دانشمندان هنوز اظهارنظر مشترکی در این زمینه ندارند و باید صبر کنیم تا ظرف روزهای آینده با قاطعیت بیشتری در این باره صحبت کنیم. امکان شناسایی این سویه ترکیبی را در صورت شیوع در ایران داریم

محمدمهدی گویا افزود: تا دیروز ۲۶ مورد قطعی ابتلا به اُمیکرون در کشور شناسایی شده و ۱۲ مورد مشکوک نیز در دست بررسی هستند

فراپژوهش