موارد قطعی ابتلا به اُمیکرون در ایران به ۱۹۴ نفر رسید

فانا

سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امروز در نشستی خبری گفت: تا امروز ۱۹۴ مورد قطعی ابتلا به اُمیکرون در کشور شناسایی شده است

فراپژوهش