موارد پراکنده آنفلوآنزا A در کشور/خطر فلورونا جدی نیست

فانا

 مسعود مردانی عضو کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا و متخصص بیماری‌های عفونی گفت: با اینکه کرونا فروکش کرده است اما موارد متعددی از ویروس آنفلوآنزا به ویژه آنفلوآنزای نوع A به صورت پراکنده دیده می‌شود. درباره ترکیب آنفلوآنزا و کرونا که نام آن را فلورونا گذاشته‌اند هم تاکنون گزارشی نداشتیم و چیز قابل توجه و نگران‌کننده‌ای درباره آن گزارش نشده است

فراپژوهش