یک درمان تزریقی جدید برای کرونا در راه است

فانا

دو شرکت نوارتیس و مولکولار پارتنرز نتایج مثبت بخش A مطالعه بالینی EMPATHY را که در آن داروی تزریقی درون‌وریدی ensovibep (یک کاندید درمانی ضد ویروس DARPin) با پلاسبو برای درمان کرونا مقایسه شد، منتشر کردند

نقطه پایانی اولیه این مطالعه مبنی بر کاهش بار ویروسی طی ۸ روز محقق شد. نقطه پایانی ثانویه نیز مبنی بر فایده بالینی معنی‌داری نسبت به دارونما شامل (۱) بستری و/یا ویزیت‌های اورژانس یا مرگ و (۲) زمان بهبود بالینی پایدار محقق شد

با توجه به نتایج مثبت این کاندید درمان کرونا در مطالعات بالینی، نوارتیس به دنبال تولید انبوه این دارو و گرفتن تائیدیه آن از رگولاتور آمریکا است

کاندید داروی ensovibep به عنوان یک DARPin رویکرد متفاوتی را برای درمان کرونا از طریق یک مولکول واحد ارائه می‌کند که می‌تواند تا سه بخش از ویروس کرونا را بطور همزمان درگیر کند تا ویروس را از طریق مکانیسم‌های متعدد خنثی کند

فراپژوهش