عربستان به نخبگان پزشکی خارجی تابعیت این کشور را می‌دهد

 

آژانس خبری سعودی اعلام کرد که عربستان سعودی تابعیت این کشور را به تعدادی از افراد خارجی متخصص که بتوانند به این کشور در زمینه تنوع‌بخشی به اقتصاد و کاهش وابستگی به نفت کمک کنند، اعطا می‌کند

تمرکز این برنامه روی افرادی با قابلیت‌های برجسته و پیشینه در تخصص‌های نادر در حوزه‌هایی مانند پزشکی، علم، فرهنگ، ورزش و فناوری خواهد کرد

اوایل امسال نیز امارات متحده عربی تصمیم مشابهی را گرفته بود. عربستان دومین کشور خلیج فارس بعد از امارات است که فرآیندی را با هدف دادن سهم بیشتری از اقتصاد خود به مهاجران اجرا می‌کند

فراپژوهش