تست سریع امفتامین روژان

این تست جهت تشخیص کیفی آمفتامین در ادرار می باشد که تنها برای استفاده دارویی و تشخیص in vitro مورد استفاده قرار می‌گیرد.
این تست بر اساس روش ایمونوکروماتوگرافی عمل می­نماید و حساسیت این تست ng/ml 500 می­باشد. (Cut off:500ng/mL)


مقدمه 

 آمفتامین نوعی از مواد مخدر تحریک کننده و محرک می باشد که با تاثیر گذاری در پیام رسان های عصبی مغز ،سرعت ارتباط بین مغز و بدن را افزایش می­دهد.
آمفتامین با مهار آنزیم مونو­آمین­اکسیداز وجلوگیری از جذب مجدد کاتکول آمین­ها (اپی نفرین ونوراپی نفرین) باعث افزایش فعالیت این مواد و افزایش فعالیت مغزی و کاهش خواب آلودگی می­شود.
این دارو در دزهای بالاتر منجر به افزایش تحریک سیستم عصبی مرکزی و هوشیاری، کاهش اشتها، حس افزایش انرژی وقدرت می شود. پاسخ های قلبی -عروقی به آمفتامین شامل افزایش فشار خون و ضربان قلب می­باشد. دیگر عوارض ناشی از مصرف آمفتامین شامل :توهم،­­ پارانویا، خشونت، سردرد و سر گیجه می­باشد. آثار آمفتامین به طور معمول 2 تا 4ساعت بعد از استفاده این ماده بوده و نیمه عمرآن در بدن4 تا ساعت می­باشد. حدود 30 درصد از آمفتامین تغییرشکل نیافته و ماباقی آن به فرم هیدروکسیله شده از طریق ادرار از بدن دفع می­شود .
تست آمفتامین یک تست سریع غربالگری ادرار است که بدون استفاده از هیج گونه تجهیزات قابل استفاده می­باشد در این تست از آنتی بادی مونوکلونال برای شناسایی انتخابی سطوح افزایش یافته آمفتامین در ادرار استفاده شده است. زمانی که غلظت آمفتامین در ادرار بیش ازng/mL500 باشد نتیجه تست مثبت است


اساس روش:

تست رپید آمفتامین یک روش ایمونواسی با خاصیت اتصال رقابتی می باشد. مواد مخدری که در نمونه ادرار وجود داشته باشد با داروهای مخدر کنژوگه برای اتصال به جایگاه آنتی بادی رقابت می­کند. در طی آزمایش، نمونه ادرار براساس خاصیت مویینگی حرکت می­کند. اگر آمفتامین در نمونه ادرارکمتر از ng/mL 500 باشد، جایگاه اتصال آنتی بادی پوشیده شده را اشباع نمی­کند .ذرات آنتی بادی پوشیده شده توسط ضد آمفتامین تثبیت شده به دام انداخته می شود ویک خط رنگی مشهود را در منطقه (T) Test نشان می­دهد. در صورتی که سطح امفتامین بیشتر و یا مساوی ng/mL500 باشد، به علت آنکه تمام جایگاه­های متصل شونده به آنتی بادی های ضد آمفتامین اشباع می­شود ،خط رنگی در ناحیه تست (T) شکل نمی­گیرد .یک نمونه مثبت در ناحیه تست(T) به علت رقابت مواد مخدر، خط رنگی ایجاد نمی­کند در حالی که نمونه ادرار منفی با نمونه حاوی غلظت کمتر از میزان ، cut-off یک خط در ناحیه تست تشکیل می­دهد. به منظور روند کنترل، همیشه یک خط رنگی همیشه در ناحیه خط کنترل(C) آشکار می­شود که نشان دهنده حجم مناسبی از نمونه می­باشد که به غشا افزوده شده است. 

​​​​​​​

برخی از داروهایی که ممکن است با تست آمفتامین مثبت کاذب ایجاد کنند:

 داروهای ضد افسردگی مانند: فلوکستین، سرترالین، آمی تریپتیلین و …

داروهای مخدر صنعتی مانند: متادون، ترامادول و …

داروهای مسکن مانند: استامینوفن

سیتالوپرام، دیازپام، اگزازپام، آتنولول، آسبوتولول

آمیودارون، آموکساپین
آستمیزول، بیزوپرولول، برومو دیفن هیدرامین، بروم فنیرامین مالئات، ریتالین
و …

 داروهای OTC سرماخوردگی و ضد آلرژی:
افدرین
سودوافدرین
فنیل افرین
 داروهای OTC ضد چاقی:
فنیل
پروپانول
آمین
 
اسپری های OTC بینی:
افرین
 
داروهای ضد آسم:
Marax
 
سایر داروها:  
بوپروپیون
دزیپرامین
دکستروآمفتامین
ایزوکسوپرین
لابتالول
رانی تیدین
ریتودرین
سلژیلین
تریمیپرامین

نوع کیت نوار
نمونه گیریادرار
حساسیت 500ng/ml
زمان پاسخ دهی5 دقیقه
ساختایران روژان آزما
تعداد در بسته50 عدد

​مشخصات 

دانلود کاتالوگ

​روش کار