کیت 25-OH vitamin D مربوط به شرکت زیست کارپیرا برای اندازه گیری کمی مقدار ویتامین D بوسیله سرم یا  پلاسما ی خون انسان تهیه شده است .
ویتامین D یک ویتامین حلال در چربی است و دارای ساختار استروئیدی می باشد که تنظیم کلسیم بدن را از روده و کلسیم هوموستاز انجام می دهد .
دو نوع مهم ویتامین D  عبارتند از )  (Cholecalcilfrol  D3 وD2 (Ergocalciferol)  که هر دو نوع ساختار ایزومری دارند و D2 از نظر بیو لوژیک کمتر فعال است .  D3فقط از طریق مواد غذایی به بدن وارد نمی شود بلکه  از طریق تابش خورشید به پوست بدن بوسیله مولکولهای 7-Dehidrochlosterin تولید می شود در حالی که D2 بیشتر بوسیله  غذاهای گیاهی وارد بدن می شود که کلا کمتر از 5% مجموع ویتامین D بدن را تشکیل می دهد .

دانلود کاتالوگ

​روش کار استفاده از کیت

استانداردها

​​Elisa kit Vitamin D

اطلاعات فنی Vitamin D

Assay Type
Standards
Conjugate
Chromogen Substrate
Controls
Incubation Time
Required sampler

Competetive Elisa
13,23,33,43 %
Ready to use
Ready to use
----
(Room Temperature)  60 + 15 min
25 , 100 μl

25 µl
​نمونه کالیبراتور

30 sec
shake

45 min
​​​​​​​انکوباسیون
 در دمای 37 درجه

3 بار

​​​​​​​شستشو

100 µl​​​​​​​
Biotin Ag

30 min 
​​​​​​​انکوباسیون
 در دمای 37 درجه

با فیلتر 630 و 450  نانومتر خوانش شود

St 1
St 2
St 3
St 4
St 5
St 6

0
10
20
40
80​​​​​​​
​​​​​​​12

OD     استانداردها %

2.2
1.42
1.05
0.7
0.3
0.15

200 µl
Extraction

توجه : 
​​​​​​​
جذب های نوری و منحنی مربوط فقط به عنوان نمونه می باشند و هر آزمایشگاه در هر دفعه انجام آزمایش باید منحنی جدیدی رسم نماید.
رنج نرمال افراد غیر بیمار که توسط شرکت زیست کارپیرا بدست آمده طبق زیر تفسیر می گردد:
 

3 بار

​​​​​​​شستشو

100 µl​​​​​​​
Avidin
​​​​​​​Conjugate

30 min 
​​​​​​​انکوباسیون
 در دمای 37 درجه

3 بار

​​​​​​​شستشو

100 µl​​​​​​​
سوبسترا
Dont Shake

15 min 
RT

100 µl​​​​​​​
Stop

Defficient
Insufficient
Prefered Level

< 20 ng/ml =
20.1-29.9 ng/ml
ng/ml  30<