​کیت استخراج RNA ویروسی به روش ستونی Biokarpira (spin Column) از این کیت میتوان برای استخراج RNA از کرونا ویروس جدید (SARS-CoV-2-2019) استفاده نمود.
RNA استخراج شده در این روش را میتوان جهت استفاده در PCR و RT-PCR به کاربرد . 

دانلود کاتالوگ

​Extraction Kit RNA