تست تشخیص سریع مرفین 
  این تست یک آزمایش جهت تشخیص مرفین و مشتقات آن می باشد .
ساختار و عملکرد آزمایش اعتیاد تریاک با رپید تست :
یک روش ایمونواسی بر پایه اتصال رقابتی اس که حاوی ذرات متصل به آنتی بادی مونوکلونال ضد مرفین و ترکیب پروتئین – مرفین کنژوگه شده است. آنتی بادی ثانویه نیز برای خط کنترل به کار گرفته شده است

برخی از داروهایی که ممکن است با تست مرفین مثبت کاذب ایجاد کند:
کدئین، مرفین
تبائین
تایلنول
دکسترومتورفان
ریفامپین
کینین

نوع کیت نوار
نمونه گیریادرار
حساسیت 300ng/ml
زمان پاسخ دهی5 دقیقه
ساختایران روژان آزما
تعداد در بسته50 عدد

​مشخصات 

دانلود کاتالوگ

​روش کار

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.