تست سریع مت امفتامین روژان


این تست شامل ذرات انتی بادی مزدوج ضد مت آمفتامین مونوکلونال موشی و مت امفتامین کنژوگه می­باشد .آنتی بادی ثانویه تهیه شده در گونه بز نیز برای خط کنترل به کار گرفته شده است .


مقدمه 


مت امفتامین یک داروی اعتیاد آور می­باشد که به شدت سیستم های خاصی را در مغز فعال می­کند. مت امفتامین از لحاظ شیمیایی شبیه آمفتامین می­باشد اما اثرات مت امفتامین بر روی سیستم عصبی مرکزی بیشتر می­باشد. مت امفتامین در آزمایشگاه ها به صورت غیر قانونی تولید می­شود و این امکان وجود دارد که مورد سوء مصرف قرار­ ­بگیرد و باعث اعتیاد شود. داروی آن تنها به صورت خوراکی، تزریق و استشمام مصرف می ­شود. دزهای بالاتر این دارو باعث تحریک سیستم عصبی مرکزی می­شود و حالت سرخوشی، رضایتمندی، هوشیاری ، کاهش اشتها وحس افزایش وقدرت را القا می­کند.پاسخ های قلبی عروقی به مت امفتامین شامل افزایش فشارخون وبی نظمی تپش قلب می­باشد. پاسخ های حادتر به همراه ایجاد نگرانی و تشویش ، پارانویا، توهم، رفتارهای سایکوتیک، افسردگی و خستگی می­شود. تاثیرات مت­امفتامین به طور معمول2 تا4 ساعت می­باشد که نیمه عمر آن 9 تا 24 ساعت در بدن می­باشد. این دارو از طریق ادرار به شکل آمفتامین ،ترکیبات اکسید شده و مشتقات بدون آمین دفع می­شود. اگر چه10 تا 20 درصد مت امفتامین ازطریق ادرار بدون تغییر دفع می­شود .بنابراین ترکیب اصلی در ادرار نشان می­دهد که مت امفتامین مورد استفاده قرار گرفته است. معمولا این دارو پس از 3 تا 5 روز در ادرار قابل ردیابی می­باشد که بستگی به سطح Ph ادرار دارد. نوارتست مت امفتامین یک غربالگری سریع نمونه های ادرار می­باشد که می­توان بدون استفاده از وسایل آزمایشگاهی آن را انجام داد. این تست از آنتی بادی مونوکلونال برای تشخیص انتخابی سطح بالای مت امفتامین در ادرار استفاده می­شود. نوار تست­ مت امفتامین درصورتی مثبت می­شود که سطح مت آمفتامین در ادرار بالای ng/mL500 باشد.


اساس روش:


تست رپید مت آمفتامین یک روش ایمونواسی با خاصیت اتصال رقابتی می باشد. مواد مخدری که در نمونه ادرار وجود داشته باشد با داروهای مخدر کنژوگه برای اتصال به جایگاه آنتی بادی رقابت می­کند. در طی آزمایش، نمونه ادرار براساس خاصیت مویینگی حرکت می­کند. اگرمت امفتامین در نمونه ادرارکمتر از ng/mL 500 باشد، جایگاه اتصال آنتی بادی پوشیده شده را اشباع نمی­کند .ذرات آنتی بادی پوشیده شده توسط ضد مت آمفتامین تثبیت شده به دام انداخته می شود ویک خط رنگی مشهود را در منطقه تست(T) نشان می­دهد. در صورتی که سطح مت امفتامین بیشتر و یا مساوی ng/mL500 باشد، به علت آنکه تمام جایگاه­های متصل شونده به آنتی بادی های ضد مت آمفتامین اشباع می­شود ،خط رنگی در ناحیه تست (T) شکل نمی­گیرد .یک نمونه مثبت در ناحیه تست(T) به علت رقابت مواد مخدر، خط رنگی ایجاد نمی­کند در حالی که نمونه ادرار منفی با نمونه حاوی غلظت کمتر از میزان ، cut-off یک خط در ناحیه تست((T تشکیل می­دهد. به منظور روند کنترل، همیشه یک خط رنگی همیشه در ناحیه خط کنترل(C) آشکار می­شود که نشان دهنده حجم مناسبی از نمونه می­باشد که به غشا افزوده شده است.


​​​​​​​برخی از داروهایی که ممکن است با تست مت آمفتامین مثبت کاذب ایجاد کنند:


داروهای OTC سرماخوردگی و ضد آلرژی:
افدرین
سودوافدرین و دزوکسی افرین
فنیل افرین


داروهای OTC ضد چاقی:
فنیل پروپانول آمین

اسپری‌های OTC بینی:
افرین

داروهای ضد آسم:
Marax

​​​​​​​سایر داروها:
بوپروپیون
دزیپرامین
دکستروآمفتامین
ایزوکسوپرین
لابتالول
متیل فنیدیت
رانی تیدین
ریتودرین
سلژیلین
تریمیپرامین
سرترالین
فن ترمین
فولدرین

نوع کیت نوار
نمونه گیریادرار
حساسیت 500ng/ml
زمان پاسخ دهی5 دقیقه
ساختایران روژان آزما
تعداد در بسته50 عدد

​مشخصات 

دانلود کاتالوگ

​روش کار