تست سریع حشیش روژان :


این تست جهت تشخیص کیفی حشیش در ادرار می باشد که تنها برای استفاده دارویی و تشخیص in vitroمورد استفاده قرار می‌گیرد.
این تست بر اساس روش ایمونوکروماتوگرافی عمل می­نماید و حساسیت این تستng/ml50 می­باشد. (Cut off:50ng/mL)


مقدمه :


THC حشیش ( tetrahydrocannabinol - 9∆) یک متابولیت فعال در ماری جوآنا می­باشد . وقتی ماری جوآنا به صورت خوراکی یا دود مصرف شود باعث ایجاد سرخوشی در مصرف کننده می­شود. مصرف کنندگان ماری جوآنا حافظه کوتاه مدت خود آسیب می­زنند و روند یادگیری را کند می­کنند . ممکن است مصرف کنندگان ماری جوآنا اضطراب و پریشانی را تجربه کنند. استفاده بلند مدت از این ماده باعث اختلالات رفتاری می­شود . تاثیر ماکزیمم ماری جوآنا در عرض 20 تا 30 دقیقه و به مدت 90 تا 120 دقیقه پس از مصرف یک سیگار اتفاق می­افتد . سطح افزایش یافته متابولیت­ها در ادرار در عرض چند ساعت به وجود می­آید و برای 3 تا 10 روز پس از کشیدن آن قابل ردیابی می­باشد . متابولیت ها از طریق ادرار به شکل 11-nor∆9-THC-9COOH دفع می­شود . تست رپید حشیش یک روش سریع برای غربالگری می­باشد که می­توان آن را بدون وسایل آزمایشگاهی انجام داد. آزمایش از آنتی بادی مونوکولونال به صورت اختصاصی برای ردیابی سطح افزایش یافته ماری جوآنا در ادرار استفاده می­کند. تست رپید حشیش زمانی مثبت می­شود که غلظت ماری جوآنا از ng/ml50 افزایش یابد . این آزمایش غربالگری برای نمونه های ادرار مثبت به وسیله سازمان خدمات درمانی و سلامت روانی و سو مصرف مواد ایران پیشنهاد شده است .


اساس روش:


رپید تست حشیش یک روش ایمونواسی بر پایه اتصال رقابتی می­باشد. در طی آزمایش نمونه ادرار از طریق خاصیت مویینگی به سمت بالا حرکت می­کند.. اگر حشیش موجود در ادرار زیر ng/ml 50 باشد محل­های اتصال به ذرات پوشیده شده از آنتی بادی را در تست پر نمی­کند . آنتی بادی که بر روی ذرات موجود است به وسیله حشیش ترکیب شده جذب خواهد شد و از خود یک خط رنگی در ناحیه خط تست (T) برجای خواهد گذاشت. چنانچه سطح تری سایکلیک بالایng ∕ ml 50 باشد خط رنگی در ناحیه خط تست (T) ظاهر نخواهد شد زیرا همه محل­های اتصال آنتی بادی­های حشیش را اشغال می­کند . اگر وجود حشیش در نمونه ادرار مثبت باشد خط رنگی در ناحیه خط تست(T) به علت رقابت دارویی تشکیل نخواهد شد در حالی که اگر نمونه ادرار حاوی مقادیر حشیش کمتر از سطح مورد نظر در آزمایش باشد در این ناحیه یک خط رنگی ظاهر می­شود . به منظور روند کنترل، همیشه یک خط رنگی در ناحیه خط کنترل(C) آشکار می­شود که نشان دهنده حجم مناسبی از نمونه می­باشد که به غشا افزوده شده است.


​​​​​​​برخی از داروهایی که ممکن است با تست  حشیش مثبت کاذب ایجاد کنند:


داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی (NSAID):
اکساپروزین
ولتارن
داروهای OTC ضد آلرژی، خواب‌آور و ضد تهوع حاوی:
پرومتازین
دیفن هیدرامین

نوع کیت نوار
نمونه گیریادرار
حساسیت 50ng/ml
زمان پاسخ دهی5 دقیقه
ساختایران روژان آزما
تعداد در بسته50 عدد

​مشخصات 

دانلود کاتالوگ

​روش کار