تست سریع مت تری سایکلیک​​​​​​​ روژان :


این تست جهت تشخیص کیفی تری سایکلیک در ادرار می­باشد که تنها برای استفاده دارویی و تشخیص in vitroمورد استفاده قرار می‌گیرد.
این تست بر اساس روش ایمونوکروماتوگرافی عمل می­نماید و حساسیت این تست ng/ml1000می­باشد. (Cut off:1000ng/mL)


مقدمه :


TCA (تری سایکلیک ضد افسردگی) برای درمان اختلالات افسردگی مورد استفاده قرار می­گیرد. دز بالای تری سایکلیک می­تواند باعث کاهش شدید فعالیت عصب مرکزی ، کاردیو توکسیتی و اثرات ضد کولینرژیک بشود تری سایکلیک با دز بالا عامل مرگ در داروهای نسخه­ای می­باشد. تری سایکلیک ها هم خوراکی و هم تزریقی استفاده می­شوند. تری سایکلیک­ها در کبد متابولیت و هر دو از طریق ادرار به مدت 10 روز دفع می­­شوند. تست رپید تری سایکلیک یک روش سریع برای غربالگری می­باشد که می­توان آن را بدون وسایل آزمایشگاهی انجام داد. این آزمایش از آنتی بادی مونوکلونال برای رد­یابی اختصاصی سطح افزایش یافته نور­تریپلین در ادرار می­باشد و زمانی نتیجه مثبت می­شود که غلظت آن بیش از ng/ml1000 در ادرار شود.


اساس روش:


تست رپید تری سایکلیک یک روش ایمونواسی بر پایه اتصال رقابتی می­باشد. در طی آزمایش نمونه ادرار از طریق خاصیت مویینگی به سمت بالا حرکت می­کند.. اگر تری سایکلیک موجود در ادرار زیر ng/ml 1000 باشد محل­های اتصال به ذرات پوشیده شده از آنتی بادی را در تست پر نمی­کند. آنتی بادی که بر روی ذرات موجود است به وسیله تری سایکلیک ترکیب شده جذب خواهد شد و از خود یک خط رنگی در ناحیه خط تست (T) برجای خواهد گذاشت. چنانچه سطح تری سایکلیک بالایng ∕ ml 1000 باشد خط رنگی در ناحیه خط تست (T) ظاهر نخواهد شد زیرا همه محل­های اتصال آنتی بادی­های تری سایکلیک را اشغال می­کند. اگر وجود تری- سایکلیک در نمونه ادرار مثبت باشد خط رنگی در ناحیه خط تست (T) به علت رقابت دارویی تشکیل نخواهد شد در حالی که اگر نمونه ادرار حاوی مقادیر تری سایکلیک کمتر از سطح مورد نظر در آزمایش باشد در این ناحیه یک خط رنگی ظاهر می­شود . به منظور روند کنترل، همیشه یک خط رنگی در ناحیه خط کنترل(C) آشکار می­شود که نشان دهنده حجم مناسبی از نمونه می­باشد که به غشا افزوده شده است.


​​​​​​​برخی از داروهایی که ممکن است با تست  بنزودیازپین مثبت کاذب ایجاد کنند:


کاربامازپین
سیپروهپتادین
دیفن هیدرامین
هیدروکسی زین
کوئتیاپین

نوع کیت نوار
نمونه گیریادرار
حساسیت 1000ng/ml
زمان پاسخ دهی5 دقیقه
ساختایران روژان آزما
تعداد در بسته50 عدد

​مشخصات 

دانلود کاتالوگ

​روش کار