برای نخستین بار؛ مغز انسان ۱۲ ساعت در آزمایشگاه زنده ماند

برای نخستین بار یک قطعه یک سانتیمتری از مغز انسان در ظرف آزمایشگاهی به مدت ۱۲ ساعت زنده ماند.

گروهی از محققان دانشگاه کوپنهاگ، تکه‌ای از بافت کورتکس مغز یک بیمار را جدا و به سرعت فرایندی نوین برای زنده نگه داشتن آن را آغاز کردند.

به این ترتیب با کمک چنین روشی می‌توان پژوهش‌ها و آزمایش‌هایی انجام داد که تاکنون فقط با استفاده از حیوانات ممکن بود.

این دستاورد به تحقیقات درباره کشف داروها ودرمان‌هایی برای بیماری‌های مرگبار کمک می‌کند

فراپژوهش