کمک‌های پزشکی خیرین ایرانی مقیم آمریکا به ایران رسید

مدیرکل عملیات و برنامه‌های بشردوستانه هلال احمر گفت: دو محموله کمک پزشکی ارسالی از خیرین ایرانی مقیم آمریکا صبح امروز پس از ترخیص از گمرک به سازمان امداد و نجات رسید حسن اسفندیار افزود: محموله نخست شامل ۳۰۱ دستگاه اکسیژن‌ساز ۱۰ لیتری با مصرف دوگانه بیمارستانی، خانگی است که طبق لیست توزیع ارسالی از سوی خیرین در انجمن پزشکان ایرانی در آمریکا، بین بیمارستان‌های مختلف در سطح کشور توزیع می‌شود. محموله دیگر نیز شامل ۶۰۰ دستگاه کمک تنفسی بای‌پپ است که به همین ترتیب توزیع خواهد شد. خیرین ایرانی مقیم آمریکا این تجهیزات را از چین خریداری و از آنجا به ایران ارسال کردند

فراپژوهش