شناسایی ویروس دلتا کرونا در رپیدتست های آنتی ژن

دنبال شیوع ویروس کرونا در دنیا و ایران در اواخر سال 98 برای مقابله با این ویروس در وهله اول داشتن کیت تشخیص کرونا مورد توجه قرار گرفت ولی از آنجایی که برای هر چه سریعتر در شناسایی این ویروس در افراد مسئله زمان اهمیت زیادی برخوردار است لذا بلافاصله شرکت های دانش بنیان و تولیدی پژوهشی تست های تشخیصی کرونا را تولید نمودند و از آنجایی که ژن های جهش یافته این ویروس هر روز ارتقاء و تغییر می یابد لذا پروسه استخراج RNA ویروس زمان بر می باشد . 

دکتر بابک فرشید مدیرعامل شرکت دانش بنیان روژان آزما گفت : 

امروز در کشورمون ایران این افتخار را داریم که کیت های تشخیص سریع کرونا که توانایی تشخیص انواع نوع های جهش یافته ویروس کرونا را دارد در شرکت روژان آزما تولید نماییم . لذا این شرکت توانسته در راستای مسئولیت های خود حتی تست تشخیص RBD موجود در خون (Neutralizing Antibody  RBD IgG) افراد واکسینه شده کرونا را شناسایی کند را به صورت رپیدتست (تشخیص سریع) تولید نماید .