خلاصه کارایی 10 واکسن موجود

خلاصه کارایی ۱۰ واکسن موجود
۱. واکسن آکسفورد-آسترازنکا (Oxford-AstraZeneca)

مقدار مصرف واکسن: ۲ دوز با فاصله ۲۸ روز از هم
کارایی: حدود ۷۰ درصد

 

 

۲. اسپوتنیک وی (Sputnik V) روسیه
 
مقدار مصرف: ۲ دوز به فاصله ۲۱ روز از هم
کارایی: ۹۱,۴درصد

 

 

۳. سینوواک بایوتک (Sinovac Biotech)
واکسن سینوواک در چین 
مقدار مصرف: ۲ دوز به فاصله ۱۴ روز از هم
کارایی: بسته به آزمایش‌های بالینی در مناطق مختلف ۵۰,۳۸ تا ۹۱,۲۵درصد

 

 

۴. نوواواکس (Novavax) 
مقدار مصرف: ۲ دوز با فاصله ۲۱ روز از هم
کارایی: ۸۹,۳ درصد

 

 

۵. جانسون ‌اند ‌جانسون (Johnson & Johnson)
کارایی: ۶۶ تا ۱۰۰درصد (پس از گذشت ۲۸ تا ۴۹روز)

 

 

۶. کن‌ساینو بایالوژیکس (CanSino Biologics)
این واکسن به وسیله شرکت داروسازی چینی با همین نام تولید شده است
مقدار مصرف: ۱ دوز
کارایی: از ۶۵,۷ تا ۹۰,۹۸ درصد

 

۷. واکسن بهارات بیوتک (Bharat Biotech)
این واکسن از تولیدات شرکت بهارات در هند است   
مقدار مصرف: ۲ دوز با فاصله ۲۸روز از هم
کارایی: ۱۰۰درصد در پیشگیری از شدت بیماری کرونا

 

۸. واکسن فایزر- بیون‌تک (Pfizer-BioNTech)

مقدار مصرف: ۲ دوز با فاصله ۲۱ روز از هم
کارایی: حدود ۹۵درصد. البته در برابر احتمال بستری شدن و مرگ ناشی از این بیماری ۱۰۰درصد ایمنی ایجاد می‌کند.
نگهداری: در دمای ۷۰- درجه سانتی‌گراد در فریزرهای مخصوص

 

۹. مدرنا (Moderna)

مقدار مصرف: ۲ دوز به فاصله ۲۸ روز از هم
کارایی: حدود 95 درصد ایجاد ایمنی در برابر ابتلا به بیماری و 100 درصد در برابر پیشگیری از بستری شدن و مرگ

۱۰. سینوفارم (sinopharm)

مقدار مصرف: ۲ دوز به فاصله ۳ تا ۴ هفته از هم
کارایی: ۸۶ درصد ایمنی در برابر ابتلا به کرونا