منتظر ژنریک ایرانی مولنوپیراویر باشید

علیرضا ناجی رئیس مرکز تحقیقات ویروس‌شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به نتایج مثبت داروی خوراکی ضد ویروس مولنوپیراویر در درمان کرونا در قالب مطالعات بالینی گفت: امیدواریم با ورود این دارو به فهرست داروهای ایران و واردات آن بتوانیم عملکرد مناسبی در این زمینه داشته باشیم. شنیده‌ام که شرکت‌های داروسازی داخلی هم اقداماتی انجام داده‌اند تا مواد اولیه این دارو را تهیه کنند و دارو ساخته شود. به نظر می‌رسد که سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) هم این دارو را تائید کند و در این صورت همه کشورها به دنبال آن خواهند بود و ما نیز از هم‌اکنون باید برای واردات یا تولید این دارو در داخل برنامه‌ریزی کنیم

 

⭕️داروی مولنوپیراویر در یک مطالعه بالینی، میزان بستری و مرگ در بیماران مبتلا به نوع خفیف تا متوسط کرونا را تا ۵۰٪ کاهش داده است و شرکت مرک&کو اخیرا درخواست مجوز مصرف اوررژانسی این دارو را به FDA ارائه کرد

فراپژوهش