تزریق ترکیبی واکسن جانسون و جانسون با واکسن‌های فایزر یا مودرنا پاسخ ایمنی قوی‌تری تولید کرد

نتیجه یک مطالعه انجام شده توسط موسسات ملی سلامت آمریکا (NIH) نشان داد که افرادی که دوز اول واکسن کرونای خود را از نوع جانسون و جانسون تزریق کرده‌اند، وقتی که دوز تقویتی واکسن خود را با یکی از واکسن‌های فایزر-بیونتک یا مودرنا تزریق کردند پاسخ ایمنی قوی‌تری در آنها تولید شد

 

نتیجه این مطالعه که با شرکت بیش از 450 داوطلب بزرگسال انجام شد نشان داد که تزریق ترکیبی واکسن‌های کرونا در دوزهای تقویتی در بزرگسالان ایمن است. دو واکسن مودرنا و فایزر-بیونتک از نوع mRNA و واکسن جانسون و جانسون از نوع وکتور ویروسی است

فراپژوهش