چه کسانی برای تزریق دوز سوم واکسن می توانند واکسن برکت دریافت کنند؟

طبق ابلاغ وزارت بهداشت درباره دز سوم واکسن کرونای کادر بهداشت و درمان، افرادی که برای دوز   اول و دوم؛ واکسن ویروس کشته‌شده (برکت، سینوفارم و بهارات) دریافت کرده‌اند، برای دز سوم نیز می‌توانند واکسن برکت تزریق کنند.

شایان ذکر است بیش از ۹۰ درصد افراد واکسینه شده، واکسن ویروس کشته شده دریافت کرده اند.