عین‌اللهی: همه جهان در آبان با موج جدید کرونا مواجه می‎شوند

وزیر بهداشت: طبق برآورد دانشمندان نه تنها در ایران بلکه در جهان، موج ششم کرونا در آبان ایجاد خواهد شد. ما نگرانی را داریم و می‎دانیم که قطعا این موج ایجاد خواهد شد، البته برای مواجهه با آن آمادگی داریم.

هنوز میزان واکسیناسیون ما کافی نیست و برای آنکه خیالمان راحت شود حتما باید به ۸۰ درصد مردم دو دز واکسن تزریق شود. از نظر میزان واکسن اصلا نگران نیستیم و به اندازه کافی وارد شده و می‎شود.

فراپژوهش