اگر کرونا گرفته اید وبهبود یافته اید مثل این است که دو دوز واکسن کرونا زده اید!

بدن افرادی که به کرونا مبتلا شده و بهبود یافته‌اند آنتی بادی‌هایی تولید میکند که به اندازه ۲ دوز واکسن ضد کرونای بسیار قوی موثر است! آمارهای رسمی انگلیس نشان میدهد آنتی بادی‌ها و سلول‌های تی تولید شده در بدن پس از ابتلا و بهبود از کرونا به اندازه دریافت ۲ دوز از قویترین واکسن‌های کرونا از بدن شما محافظت میکند

فراپژوهش