حمایت کمیته علمی کرونا از ادامه مصرف رمدسیویر برای درمان بیماران مبتلا به نوع متوسط و شدید کرونا

نسخه جدید راهنمای مراقب و درمان کووید-۱۹ منتشر شد که برخی از موارد مهم آن به شرح زیرند:

بیماران با درگیری متوسط و شدید ریوی نیازمند دریافت اکسیژن ممکن است از درمان با رمدسیویر سود ببرند (روز اول 200mg و در ادامه 100mg روزانه تا تکمیل ۵ روز) ولی در صورتی که بیش از ۱۰ روز از شروع علائم گذشته باشد، نباید تجویز شود

در مرحله بسیار شدید بیماری، در صورتی که بیمار از قبل تحت درمان با رمدسیویر بوده است، ادامه یابد. برای بیماری که کاندید اکسیژن درمانی تهاجمی (لوله‌گذاری) است، شروع رمدسیویر توصیه نمی‌شود

فراپژوهش