کمیته علمی کرونا: فاویپیراویر برای درمان کرونای خفیف توصیه نمی‌شود

 

نسخه جدید راهنمای مراقب و درمان کووید-۱۹ منتشر شد که برخی از موارد مهم آن به شرح زیرند:

اغلب موارد خفیف بیماری بدون درمان دارویی بهبود می‌یابند. با توجه به اثربخشی اندک و یا اثبات نشده و احتمال بروز عوارض جدی:

تجویز اینترفرون‌ها، کورتیکواستروئیدها، هیدروکسی کلروکین، فاویپیراویر، ایورمکتین، سوفوسبوویر/داکلاتاسویر توصیه نمی‌شود

آنتی‌بیوتیک‌ها (آزیترومایسین، داکسی سیکلین، لووفلوکساسین/سیپروفلوکساسین) نباید تجویز شوند

در صورت داشتن علائم زیر، بیمار به بیمارستان ارجاع شود:

تنگی نفس، تاکی پنه، افت سطح اشباع اکسیژن به صورت مداوم، افت سطح هوشیاری، افت فشار خون، تداوم دهیدراتاسیون و عدم تحمل خوراکی

فراپژوهش