اثربخشی بسیار قوی دوز تقویتی واکسن فایزر-بیونتک

نتیجه یک مطالعه بزرگ شرکت‌های فایزر و بیونتک در روز پنجشنبه نشان داد که یک دوز تقویتی واکسن فایزر-بیونتک اثربخشی این واکسن علیه ویروس کرونا و از جمله واریانت دلتا را به ۹۵/۶٪ افزایش داد

این مطالعه روی ۱۰۰۰۰ داوطلب ۱۶ سال به بالا انجام شده و مشخص شد که دوز تقویتی پروفایل ایمنی مطلوبی داشته است

سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) مجوز تزریق دوز تقویتی واکسن فایزر-بیونتک، دستکم ۶ ماه پس از تکمیل واکسیناسیون اولیه را صادر کرده است

فراپژوهش