سازمان غذا و دارو آمریکا مجوز تزریق دوزهای تقویتی واکسن‌های مودرنا و جانسون و جانسون را صادر کرد

سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) روز چهارشنبه مجوز تزریق دوزهای تقویتی واکسن‌های کرونای مودرنا و جانسون و جانسون را صادر و اعلام کرد که آمریکایی‌ها می‌توانند دوز تقویتی خود را از واکسنی متفاوت از واکسنی که در ابتدا تزریق کرده‌اند، انتخاب کنند

دوزهای تقویتی واکسن‌های مودرنا و جانسون و جانسون می‌توانند به ترتیب دستکم ۶ و ۲ ماه پس از تکمیل واکسیناسیون اولیه تزریق شوند

تزریق دوز تقویتی واکسن مودرنا به افراد ۶۵ سال به بالا، افراد ۱۸ تا ۶۴ سال که در معرض خطر بالای بیماری شدید هستند و افراد ۱۸ تا ۶۴ سال که به دلیل موقعیت شغلی در معرض ویروس قرار دارند، توصیه می‌شود

تزریق دوز تقویتی واکسن جانسون و جانسون به همه افراد ۱۸ سال به بالا توصیه می‌شود

سازمان غذا و دارو آمریکا پیشتر نیز به مجوز تزریق دوز تقویتی واکسن فایزر-بیونتک را برای برخی از افراد صادر کرده بود

به این ترتیب حالا هر سه واکسن کرونای مورد استفاده در آمریکا می‌توانند به عنوان دوز تقویتی نیز مورد استفاده قرار بگیرند

فراپژوهش