حمایت CDC آمریکا از تزریق دوزهای تقویتی واکسن‌های مودرنا و جانسون و جانسون و تزریق ترکیبی واکسن‌های کرونا در دوز تقویتی

مراکز کنترل و پیشگیری بیماری آمریکا (CDC) روز پنجشنبه تزریق دوزهای تقویتی واکسن‌های کرونای مودرنا و جانسون و جانسون را توصیه و اعلام کرد که آمریکایی‌ها می‌توانند دوز تقویتی خود را از واکسنی متفاوت از واکسنی که در ابتدا تزریق کرده‌اند، انتخاب کنند

پیشتر نیز سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) مجوز تزریق دوزهای تقویتی واکسن‌های مودرنا و جانسون و جانسون و تزریق ترکیبی دوزهای تقویتی واکسن کرونا در آمریکا را صادر کرده بود

دوزهای تقویتی واکسن‌های مودرنا و جانسون و جانسون می‌توانند به ترتیب دستکم ۶ و ۲ ماه پس از تکمیل واکسیناسیون اولیه تزریق شوند

تزریق دوز تقویتی واکسن مودرنا به افراد ۶۵ سال به بالا، افراد ۱۸ تا ۶۴ سال که در معرض خطر بالای بیماری شدید هستند و افراد ۱۸ تا ۶۴ سال که به دلیل موقعیت شغلی در معرض ویروس قرار دارند، توصیه می‌شود

تزریق دوز تقویتی واکسن جانسون و جانسون به همه افراد ۱۸ سال به بالا توصیه می‌شود

فراپژوهش