واکسیناسیون ترکیبی با فناوری‌های مختلف شاید بهترین گزینه باشد

نتایج یک مطالعه نشان داد که آن دسته از کارکنان بهداشت و درمان در فرانسه که دوز اول واکسن کرونا را از واکسن استرازنکا و دوز دوم را از واکسن فایزر-بیونتک تزریق کردند، پاسخ‌های ایمنی قوی‌تری در آنها (از جمله علیه واریانت دلتا) نسبت به افرادی که دو دوز واکسن فایزر-بیونتک تزریق کردند، تولید شد

ترکیب فناوری‌های مختلف برای افزایش پاسخ‌های ایمنی به دیگر ویروس‌ها روشی شناخته شده است و مطالعه اخیر حدس می‌زند که ممکن است این روش علیه ویروس کرونا نیز به خوبی کار کند

وینسنت لگروس از دانشگاه لیون در فرانسه و از نویسندگان این مقاله این مطالعه گفت: افرادی که واکسن‌های استرازنکا و فایزر-بیونتک را به صورت ترکیبی تزریق کردند، کیفیت بهتری از نظر پاسخ آنتی‌بادی داشتند، آنتی‌بادی‌های خنثی‌کننده بیشتری در بدن آنها تولید شد و سلول‌های بیشتری در بدن آنها توسط واکسن آموزش دیدند تا امکان دفاع آنها در برابر ویروس کرونا افزایش یابد. بطورکلی واکسیناسیون ترکیبی ایمن است و ممکن است گزینه‌های جذاب‌تری را برای پیشگیری از عفونت کرونا فراهم کند

فراپژوهش