شاید تعریف "واکسیناسیون کامل کرونا" تغییر کند!

مدیر مراکز کنترل و پیشگیری بیماری آمریکا (CDC) روز جمعه گفت که ممکن است تعریف واکسیناسیون کامل در آمریکا تغییر کرده و به‌روز شود!

هم‌اکنون افرادی که دو دوز واکسن فایزر-بیونتک یا مودرنا یا یک دوز واکسن جانسون و جانسون را تزریق کرده باشند، در آمریکا به عنوان افراد کاملا واکسینه شده تعریف می‌شوند

راشل والینسکی افزود: ما هنوز تعریف "کاملا واکسینه شده" را تغییر نداده‌ایم اما به بررسی این موضوع ادامه خواهیم داد و ممکن است در آینده تعریف ما در این زمینه به‌روز شود

وی گفت: اگر واجد شرایط برای تزریق دوز تقویتی هستید، سریعا نسبت به تزریق این دوز اقدام کنید

فراپژوهش