٪۷۶ جمعیت چین بطورکامل واکسینه شد

سخنگوی کمیسیون ملی بهداشت چین روز شنبه اعلام کرد که حدود ۷۵/۶٪ از کل جمعیت این کشور تاکنون بطورکامل علیه کرونا واکسینه شده‌اند

می فنگ افزود: تاکنون حدود ۱/۰۶۸ میلیارد نفر از جمعیت ۱/۴۱۲ میلیارد نفری چین با دوزهای موردنیاز واکسینه شده‌اند

براساس آمارهای رسمی، تا روز شنبه ۲/۲۴۵ میلیارد دوز واکسن کرونا در چین تزریق شده است

چین همچنین در حال تزریق دوز تقویتی به گروه‌هایی از بزرگسالان است که دستکم ۶ ماه از واکسیناسیون اولیه آنها گذشته است

فراپژوهش