عین‌اللهی: واکسن‌های کرونا ۱۰۰٪ از مرگ‌ومیر پیشگیری می‌کنند!

بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امروز با اشاره به اینکه بیش از ۸۵٪ از بیمارانی که جان خود را از دست می‌دهند، واکسن کرونا تزریق نکرده‌اند و نگرانی موج ششم به خاطر افرادی است که واکسینه نشده‌اند، گفت: تزریق واکسن و ایمنی حاصل از واکسیناسیون بطورکامل و ۱۰۰٪ از مرگ‌ومیر ناشی از کرونا پیشگیری می‌کند و شایعاتی که درباره فوت ناشی از تزریق واکسن کرونا گفته می‌شود به هیچ عنوان صحیح نیست

تاکنون هیچیک از واکسن‌سازان غربی و شرقی مدعی ساخت واکسنی که بتواند ۱۰۰٪ از مرگ‌ومیر ناشی از کرونا پیشگیری کند، نشده است. مرگ ناشی از تزریق واکسن کرونا هم شایعه نیست و طبق اعلام خود واکسن‌سازان غربی و شرقی درصد بسیار نادری از افراد که واکسن‌های کرونا را تزریق می‌کنند ممکن است دچار عوارض شدید و حتی مرگ ناشی از تزریق واکسن شوند. قطعا واکسن‌های کرونا خوب هستند اما دفاع از آنها نباید یکطرفه و به قیمت زیر پا گذاشتن شواهد علمی باشد

فراپژوهش