فواید واکسن فایزر-بیونتک در کودکان ۵ تا ۱۱ سال از خطرات آن بیشتر است

دانشمندان در سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) روز جمعه اعلام کردند که فواید احتمالی واکسن کرونای فایزر-بیونتک برای کودکان ۵ تا ۱۱ سال از خطرات موارد نادر التهاب قلب به وضوح بیشتر است

فایزر و بیونتک براساس یک مطالعه بالینی از اثربخشی ۹۰/۷ درصدی واکسن خود علیه ویروس کرونا در کودکان ۵ تا ۱۱ سال خبر داده‌اند

قرار است کمیته مشورتی FDA روز سه‌شنبه درباره دادن یا ندادن مجوز مصرف اورژانسی به واکسن فایزر-بیونتک برای گروه سنی ۵ تا ۱۱ سال تصمیم‌گیری کند

در صورت تائید FDA، واکسن فایزر-بیونتک به نخستین واکسن کرونای دارای مجوز تزریق به گروه سنی ۵ تا ۱۱ سال در آمریکا تبدیل خواهد شد که در اوایل ماه نوامبر برای این گروه سنی در دسترس قرار خواهد گرفت

فایزر گفته چون دوز کمتری از واکسن به گروه سنی ۵ تا ۱۱ سال تزریق خواهد شد، خطر بروز عارضه التهاب قلب میوکاردیت در این گروه سنی احتمالا کمتر از گروه سنی ۱۲ تا ۱۵ سال خواهد بود

فراپژوهش