میزان بستری‌های کرونایی در برخی استان‌ها رو به افزایش است

قاسم جان‌بابایی معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: کشور هنوز وارد پیک ششم کرونا نشده است اما در برخی استان‌ها شاهد افزایش میزان بستری‌ها هستیم که با مداخلات، این امکان وجود دارد که بیماری کرونا مدیریت شود. همدان، کردستان، کرمانشاه، البرز، مازندران، گیلان از جمله استان‌هایی هستند که شاهد افزایش مختصر شمار مبتلایان هستیم

فراپژوهش