اتحادیه آفریقا 110 میلیون دوز واکسن کرونا از مودرنا خرید

اتحادیه آفریقا قصد دارد براساس توافقی که بخشی از آن با واسطه‌گری کاخ سفید انجام شده است، تا 110 میلیون دوز واکسن کرونا از شرکت مودرنا بخرد

قرار است 15 میلیون دوز از این واکسن‌ها تا قبل از پایان سال جاری تحویل اتحادیه آفریقا شوند. 35 میلیون دوز در سه ماهه نخست 2022 و تا 60 میلیون دوز نیز در سه ماهه دوم 2022 تحویل داده خواهند شد

قرارداد اتحادیه آفریقا برای خرید واکسن کرونای مودرنا دومین قرارداد این اتحادیه با یک شرکت داروسازی برای خرید واکسن کرونا است. این اتحادیه در ماه مارس با شرکت جانسون و جانسون برای خرید تا 400 میلیون دوز واکسن کرونای این شرکت به توافق رسیده بود

فراپژوهش