کار قشنگ شرکت مرک/فرمول مولنوپیراویر در اختیار کشورهای فقیر جهان قرار می‌گیرد

شرکت مرک&کو مجوز تولید بدون حق امتیاز (رویالتی) داروی ضد ویروس مولنوپیراویر خود را به سازمان غیرانتفاعی مدیسنز پتنت پول (MPP) وابسته به سازمان ملل متحد اعطا کرد. این قرارداد به کشورهای فقیر اجازه تولید و عرضه این دارو به قیمتی ارزان‌تر را می‌دهد

مرک گفته که قرارداد تولید بدون حق امتیاز مولنوپیراویر برای 105 کشور با درآمد کم و متوسط اعمال می‌شود. این قرارداد به تولیدکنندگان انتخاب شده توسط MPP اجازه خواهد داد تا فرم‌های ژنریک داروی مولنوپیراویر را تولید کنند

مرک داده‌های مطالعات بالینی مولنوپیراویر را به سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) برای دریافت مجوز مصرف اورژانسی ارائه کرده است

بنیاد بیل و ملیندا گیتس نیز هفته قبل اعلام کرد که تا 120 میلیون دلار برای کمک به ساخت فرم‌های ژنریک مولنوپیراویر به منظور افزایش دسترسی کشورهای کم‌درآمد به این دارو هزینه می‌کند

فراپژوهش