همکاری آمریکایی-چینی برای توسعه یک داروی خوراکی کرونا

شرکت آمریکایی لیگاند فارماسوتیکالز اعلام کرد که یک قرارداد همکاری را با شرکت چینی CRDC امضا کرده است که براساس این قرارداد حقوق انحصاری توسعه یک داروی آزمایشی ضد ویروس خوراکی کرونا در منطقه آسیا با استفاده از فناوری BEPro لیگاند به این شرکت چینی اعطا می‌شود

براساس این قرارداد همکاری، شرکت لیگاند از شرکت چینی پیش‌پرداخت دریافت خواهد کرد و در صورت پیشرفت برنامه ساخت این دارو، پرداخت‌هایی نیز بابت موارد بالینی و رگولاتوری و همچنین بابت رویالتی از فروش خالص به شرکت لیگاند انجام خواهد شد

فناوری BEPro یک فناوری جدید پیش‌دارو برای افزایش انتقال خوراکی نوکلئوتیدهای فعال است

فراپژوهش