پیک ششم نزدیک و خطرناک است؛ مدارس را بازگشایی نکنید

علیرضا ناجی، رییس مرکز ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی:

مطمئناً الان ما در شرایط مناسبی برای بازگشایی کامل مدارس و دانشگاه‌ها نیستیم، ما باید با توجه به شرایطی که داریم همچنان صبر کنیم و تمام تلاش خود را برای واکسیناسیون سریعتر جامعه انجام دهیم.

فراپژوهش