نتیجه مطالعه بریتانیا: افراد واکسینه شده به راحتی واریانت دلتا را به اعضای خانواده خود منتقل می‌کنند

نتایج یک مطالعه بریتانیایی در روز پنجشنبه نشان داد که واریانت دلتا ویروس کرونا می‌تواند به راحتی از افراد واکسینه شده به اعضای خانواده آنها منتقل شود اما اگر همه افراد خانواده واکسینه شده باشند، احتمال این انتقال کمتر می‌شود

مطالعه امپریال کالج لندن نشان داد که چطور واریانت بسیار مسری دلتا می‌تواند حتی در جمعیت واکسینه شده گسترش یابد

محققان تاکید کردند که یافته‌‎های این مطالعه به معنی تضعیف واکسیناسیون به عنوان بهترین راه برای کاهش موارد شدید ناشی از کرونا نیست و تزریق دوز تقویتی نیز لازم است

محققان دریافتند که عفونت در افراد واکسینه شده سریعتر از بین می‌رود اما اوج بار ویروسی در افراد واکسینه شده مشابه افراد واکسینه نشده است و افراد واکسینه شده می‌توانند عفونت را در خانواده‌ها از جمله به اعضای واکسینه شده خانواده منتقل کنند

فراپژوهش