نتیجه مطالعه ایتالیا: فقط افراد بسیار مسن و بیمار ممکن است با وجود تزریق واکسن، بر اثر کرونا بمیرند

نتایج یک مطالعه در ایتالیا نشان داد که افراد واکسینه شده علیه کرونا بسیار بعید است که به علت ابتلا به این بیماری جان خود را از دست بدهند، مگر اینکه بسیار مسن و بیمار باشند

این مطالعه که توسط انستیتو ملی بهداشت ایتالیا انجام شده است، نشان داد که میانگین سن افرادی که با وجود تزریق واکسن به علت ابتلا به کرونا جان باختند، 85 سال است. همچنین این افراد بطور میانگین پنج بیماری زمینه‌ای داشتند

براساس این مطالعه، میانگین سن افراد واکسینه نشده و جان باخته بر اثر کرونا، 78 سال بود که بطور میانگین چهار بیماری زمینه‌ای داشتند

فراپژوهش